Rzeka Pasłęka - zasady wędkowania w 2024 r.

Powiadom znajomego:

 

Zasady Amatorskiego Połowu Ryb w obwodzie rybackim rzeki Pasłęka nr 8

– odcinek rzeki Pasłęka od jeziora Isąg do mostu we wsi Szatanki oraz w obwodzie rybackim rzeki Giłwa nr 4

 

 

Zgodnie z zadaniami ochronnymi dla rezerwatu przyrody „Ostoja bobrów na rzece Pasłęce”, Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie jako rybacki użytkownik obwodów rybackich rzek Pasłęka nr 8 i Giłwa nr 4 wprowadza następujące zasady uprawiania amatorskiego połowu ryb na odcinku rzeki Pasłęka od jeziora Isąg do mostu we wsi Szatanki oraz rzeki Giłwa od jez. Giłwa do ujścia do Pasłęki:


1. Wprowadza się jednodniowe, imienne zezwolenie na wędkowanie na odcinku rzeki Pasłęka od jeziora Isąg do mostu we wsi Szatanki oraz rzeki Giłwa od jeziora Giłwa do ujścia do Pasłęki.

 

2. Wędkowanie na wyżej wymienionych odcinkach rzek odbywa się zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb Okręgu PZW Olsztyn oraz zgodnie z zarządzeniami RDOŚ dotyczącymi Rezerwatu Przyrody.

Odcinki rzek podzielone zostały na 5 części:

A - rzeka Pasłęka - od jeziora Isąg do mostu we wsi Pelnik (2 zezwolenia),

B - rzeka Pasłęka - od mostu we wsi Pelnik do drewnianego mostu w okolicach wsi Komorowo (2 zezwolenia),

C - rzeka Pasłęka - od drewnianego mostu w okolicach wsi Komorowo do ujścia rzeki Morąg (2 zezwolenia),

D - rzeka Pasłęka od ujścia rzeki Morąg do mostu we wsi Szatanki (2 zezwolenia),

E - rzeka Giłwa - od jeziora Giłwa do ujścia do Pasłęki (2 zezwolenia).

 

3. Prawo do skorzystania z imiennego zezwolenia na wędkowanie ma każdy członek PZW, który opłacił składkę pełną na zagospodarowanie i ochronę wód „Wody górskie z Pasłęką” na dany rok.

 

4. Zezwolenie imienne wydawane jest przez Zarząd Okręgu PZW w Olsztynie, z upoważnienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.

 

5. Celem wprowadzonych rozwiązań jest regulacja i kontrola presji na wyżej wymienionych odcinkach rzek, znajdujących się na terenie Rezerwatu Przyrody.

 

6. Aby skorzystać z ww. jednodniowego zezwolenia wędkarz powinien:

a) skontaktować się e-mailowo (pasleka@pzw.olsztyn.pl) z biurem Okręgu PZW w Olsztynie w celu zarezerwowania daty jednodniowego zezwolenia wraz z podaniem odcinka rzeki, na którym zamierza wędkować.

(Uwaga - rezerwacji można dokonać max. 7 dni przed zamierzoną datą wędkowania).

b) poczekać na potwierdzenie rezerwacji,

c) po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji e-mailem zwrotnym zostanie wysłany skan zezwolenia (podstawą wydania zezwolenia jest wklejony znak składki pełnej z Pasłęką w legitymacji członkowskiej PZW).

d) wędkarz otrzyma jednodniowe zezwolenie, które zawiera obowiązkowy rejestr połowu. Wędkarz ma obowiązek przesłać wypełniony rejestr połowu (skan lub zdjęcie) na e-maila pasleka@pzw.olsztyn.pl w terminie 7 dni od daty wędkowania. W przypadku niespełnienia tego warunku – członek PZW traci prawo do ponownego skorzystania z zezwolenia.