Instrukcja dotycząca postępowania w przypadku zanieczyszczenia wód

Powiadom znajomego:

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZANIECZYSZCZENIA WÓD
 

1. Objawy zatrucia środowiska wodnego:
- liczne śnięte ryby w wodzie lub na jej brzegach
- plamy lub ślady toksycznych substancji: np. związki ropopochodne
- silne zapachy: fenolu, siarki, chlorku


2. Zawiadomić służby:
- Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska:
WIOŚ w Olsztynie:
10-117 Olsztyn
 1-go Maja 13b
tel.: 89 522 08 00 lub 89 522 08 39
fax: 89 527 32 84

sekretariat@wios.olsztyn.pl 
Delegatura WIOŚ w Giżycku:
11-500 Giżycko
Łuczańska 5
tel: 87 428 36 16
tel/fax: 87 428 24 85

gizycko@wios.olsztyn.pl 
Delegatura WIOŚ w Elblągu:
82-300 Elbląg
Powstańców Warszawskich 10
tel: 55 232 54 32
tel/fax: 55 232 76 18

elblag@wios.olsztyn.pl 
- najbliższy komisariat Policji
- Okręg PZW w Olsztynie 


3. Zadania do wykonania po zaalarmowaniu służb:
- dokumentacja fotograficzna: wykonać aktualne zdjęcia miejsc występowania śniętych ryb, plam itp.
- na bazie mapy terenu sporządzić szkic sytuacyjny


4. Asysta podczas interwencji służb:
- WIOŚ – pobranie wody lub (i) śniętych ryb
- Policja – wizja lokalna połączona z wywiadem – świadkowie, okoliczności

 

5. Inwentaryzacja strat:
- oszacować straty w rybostanie: zebrać śnięte ryby, rozdzielić na gatunki i zważyć oddzielnie wg gatunku. Podczas tych czynności wykonywać dokumentację fotograficzną,
- sporządzić notatkę zawierającą: czas, informację o służbach obecnych na miejscu, oszacowanie obszaru zajętego zanieczyszczeniem (dołączyć szkic) oraz dokumentację fotograficzną, wielkość strat w rybostanie, listę członków koła PZW biorących udział w akcji, listę świadków oraz imię i nazwisko osoby sporządzającej notatkę oraz datę i miejsce sporządzenia.

 

6. Czynności końcowe:

-notatkę przekazać wraz z dokumentacją fotograficzną do biura Okręgu PZW w Olsztynie